Angular 8.0 – Có gì mới? Cách nâng cấp ra sao?

Angular 8.0 – Có gì mới? Cách nâng cấp ra sao?

Chúng ta đều biết Google vừa ra mắt phiên bản mới của Angular 8.0. Các nhà phát triển Angular và cộng đồng đã đợi bản update này từ lâu

Xem thêm
Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Thường thì các developer thường sử dụng Array.Length cho vòng lặp for như là một điều kiện nhưng chúng ta cần hiểu là thuộc tính Length được gọi mỗi lần lặp qua. Vậy tốt hơn là lưu nó vào một biến và sử dụng biến đó như một điều kiện.

Xem thêm
Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Cách tối ưu hóa tốc độ thực thi C# với công việc thường dùng là cắt chuỗi Split String

Xem thêm
Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Bài này chúng ta sẽ cần cài đặt Visual Studio 2017 trở đi để hỗ trợ .NET Core tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ tạo một project với ASP.NET Core phiên bản mới stable nhất hiện tại là 2.2.

Xem thêm
Cách cài đặt Docker trên Windows

Cách cài đặt Docker trên Windows

Thực tế thì Developer đa phần dùng Windows nhất là .NET Developer nên mình sẽ hướng dẫn setup trên Windows.

Xem thêm
Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Gần đây khá nhiều người hỏi về Docker và cũng có nhiều dự án sử dụng Docker nên mình sẽ viết bài này để hướng dẫn các bạn về Docker cũng như các khái niệm đi kèm theo nó mà các bạn cần biết trước khi bắt tay vào làm

Xem thêm
Tìm hiểu Unit Testing trong ASP.NET Core

Tìm hiểu Unit Testing trong ASP.NET Core

Tiếp theo bài viết trước với tiêu đề Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core. Hôm nay mình sẽ tập trung vào unit test.

Xem thêm
Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core

Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều thú vị xung quanh depedency injection và unit testing.

Xem thêm
So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

Microsoft Visual Studio SQL Data Tools cung cấp chức năng cho phép bạn so sánh cấu trúc của các bảng, thủ tục, view và các đối tượng khác trong CSDL

Xem thêm
Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Trình bày về mô hình ngôi sao (star schema) khi xây dựng một dat a warehouse phục vụ mục đích báo cáo và phân tích cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 11 (12 trang)
Lên trên