Bài 20. Làm việc với DNS

Chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với DNS trên hệ điều hành Linux. Nó cho phép chúng ta ánh xạ tên miền tới một địa chỉ IP được chỉ định.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách gán một địa chỉ IP cụ thể cho một tên miền hoặc host nhất định trên hệ điều hành Linux.

Mục lục:

 1. Chuẩn bị.
 2. Hướng dẫn cài đặt DNS và các lệnh Network liên quan
 3. Lời kết.

1. Chuẩn bị

 • Đã cài đặt máy ảo Ubuntu trên Oracle VM VirtualBox
 • Đã thực hiện thiết lập SSH tới máy chủ Ubuntu, sẵn sàng nhập lệnh

2. Hướng dẫn cài đặt DNS và các lệnh network liên quan

- Đầu tiên là các bạn khởi động máy chủ Ubuntu và kết nối với máy chủ thông qua SSH Key như bài trước, ví dụ:

ssh -i ~/.ssh/xboxuser_rsa xboxuser@127.0.0.120

2.1: Cài đặt DNS và ánh xạ tên miền vào IP:

- Chúng ta thực hành thay đổi DNS nameserver và thiệt lập để khi người dùng truy cập vào demo.vn thì server sẽ trỏ tới IP 127.0.1.1

- Bạn có thể cấu hình máy tính của mình để sử dụng một máy chủ DNS cụ thể khi tìm kiếm tên miền bằng cách chỉnh sửa tập tin /etc/resolv.conf. Dưới đây là cách để thực hiện điều này:

- Mở tập tin /etc/resolv.conf để chỉnh sửa:

sudo vim /etc/resolv.conf
- Thêm hoặc chỉnh sửa dòng nameserver để chỉ định máy chủ DNS:

# Ở đây ví dụ mình chỉ định máy chủ DNS của google
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

- Lưu tập tin và kiếm tra lại

cat /etc/resolv.conf

- Ánh xạ tên miền với địa chỉ IP

# vào /etc/hosts để thay đổi tệp tin host
sudo vim /etc/hosts

# kiểm tra
cat /etc/hosts

# kết quả là khi chúng ta "ping" tới "demo.vn" thì nó sẽ trỏ tới IP "127.0.1.1" 
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    demo.vn
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

# test
ping demo.vn

2.2: Các lệnh Network thường dùng:

- ifconfig: Hiển thị và cấu hình các thiết bị mạng.

sudo apt install net-tools
ifconfig

ip: Một công cụ mạnh mẽ thay thế cho ifconfig. Nó cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác quản lý mạng như hiển thị thông tin cấu hình mạng, thiết lập địa chỉ IP, tạo và xóa giao diện mạng, v.v.

ip addr

route: Hiển thị và quản lý bảng định tuyến.

route -n

netstat: Hiển thị các kết nối mạng, bảng định tuyến, giao diện mạng và nhiều thông tin khác liên quan đến mạng.

netstat -r

ping: Gửi các gói ICMP echo request đến một máy tính cụ thể và chờ đợi gói echo reply để kiểm tra kết nối mạng.

ping demo.vn

traceroute: Hiển thị tuyến đường mà gói dữ liệu sẽ đi qua để đến đích.

traceroute demo.vn

nslookup: Được sử dụng để truy vấn máy chủ DNS để tìm kiếm thông tin DNS.

nslookup demo.vn

dig: Một công cụ mạnh mẽ cho phép truy vấn DNS và hiển thị thông tin chi tiết về các bản ghi DNS.

dig example.com

hostname: Hiển thị hoặc thiết lập tên máy tính.

hostname

nmcli: Một công cụ dòng lệnh cho phép quản lý kết nối mạng sử dụng NetworkManager.

nmcli connection show

3. Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá cách làm việc với DNS trên hệ điều hành Linux, đặc biệt là với DNS. Chúng ta đã tìm hiểu về cách cấu hình DNS để ánh xạ tên miền vào địa chỉ IP và thực hiện các ví dụ cụ thể như gán một địa chỉ IP cụ thể cho một tên miền hoặc host nhất định.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức và hiểu biết về cách quản lý và cài đặt DNS trên hệ thống Linux của mình. Việc này sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc quản lý mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng và dịch vụ trên máy chủ của bạn.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên