Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài viết hướng dẫn cách tạo, liệt kê, xóa và checkout tag trong Git. Git Tag là một cách hữu ích để đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn, giúp quản lý phiên bản của dự án phần mềm trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Xem thêm
Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào tương tác với các nhánh trên remote repository, học các thao tác cơ bản như xem danh sách nhánh, tạo nhánh mới và xóa nhánh trên GitHub.

Xem thêm
Bài 20. Làm việc với DNS

Bài 20. Làm việc với DNS

Làm việc với DNS để ánh xạ tên miền tới một địa chỉ IP được chỉ định

Xem thêm
Bài 13. Các thao tác tạo và sử dụng biến môi trường

Bài 13. Các thao tác tạo và sử dụng biến môi trường

Bài hướng dẫn chi tiết cách tạo, sử dụng, và quản lý biến môi trường, từ cách xem danh sách đến cách gán giá trị vĩnh viễn.

Xem thêm
Bài 12. Các thao tác chỉnh sửa cơ bản với Vim

Bài 12. Các thao tác chỉnh sửa cơ bản với Vim

Tìm hiểu về cách sử dụng trình soạn thảo Vim trên hệ điều hành Linux

Xem thêm
Bài 5. Các lệnh linux cơ bản

Bài 5. Các lệnh linux cơ bản

Bài viết tìm hiểu về các lệnh cơ bản của linux trong hệ điều hành Windows

Xem thêm
Bài 1. Cài đặt Oracle VM VirtualBox trên windows

Bài 1. Cài đặt Oracle VM VirtualBox trên windows

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Oracle VM VirtualBox trên window. Nó giúp chúng ta quản lý, tạo và cấu hình các nhiều máy ảo 1 cách dễ dàng và thuận tiện.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên