Tìm kiếm kí tự không dấu trong LinQ Entity Framework

Tìm kiếm kí tự không dấu trong LinQ Entity Framework

Các bạn vẫn thường sử dụng LinQ với Entity Framework để tìm kiếm ký tự và chuỗi, nhưng có một vấn đề là khi các bạn tìm từ khoá không dấu để ra có dấu thì không được. Mình xin đưa ra một số giải pháp.

Xem thêm
Làm việc với User Secrets trong ứng dụng ASP.NET Core

Làm việc với User Secrets trong ứng dụng ASP.NET Core

Chúng ta tìm hiểu cách làm việc với UserSecrets để quản lý các thông tin cấu hình nhạy cảm và bí mật của ứng dụng.

Xem thêm
Tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu

Tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu

Bài viết rất hay giới thiệu về tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu về thuật toán mã hoá.

Xem thêm
7 bước để thực hiện Code Review

7 bước để thực hiện Code Review

Chắc chắn một trong những phần quan trọng nhất của coding hoặc phát triển web là Code Review. Code Review có thể hoàn thành bởi các developer, QC, Senior hay junior…

Xem thêm
Hiểu về sự khác nhau giữa các Design Pattern MVC, MVP và MVVM

Hiểu về sự khác nhau giữa các Design Pattern MVC, MVP và MVVM

MVC, MVP hay MVVM là 3 trong số những design pattern phổ biến nhất. MVC là viết tắt của Model-View-Controller, MVP là Model-View-Presenter và MVVM nghĩa là Model-View-ViewModel.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 5: Rỏ rỉ thông tin máy chủ

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 5: Rỏ rỉ thông tin máy chủ

Các thông tin về phiên bản được sử dụng bởi một kẻ tấn công sẽ khai thác để tấn công vào hệ thống.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 4: Upload các tệp tin có hại

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 4: Upload các tệp tin có hại

Qua 3 bài trước chúng ta đã từng tìm hiểu về cách bảo vệ tất cả các trường nhập liệu. Nhưng chúng ta đã bỏ qua một trường chính là trường File Upload

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 3: Tấn công Cross-Site Scripting (XSS)

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 3: Tấn công Cross-Site Scripting (XSS)

Tấn công Cross-site Scripting (XSS) là cách tấn công bằng việc đẩy các đoạn mã javascript vào hệ thống thông qua các trường nhập liệu

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 2:  Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 2: Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Cách tấn công CSRF này gọi là giả mạo request khi chúng giả mạo một request không phải từ chính website mà hacker sẽ giả lập request để gửi các thông tin lên server mà không qua hệ thống website.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 1: Cấu hình Custom Error Page

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 1: Cấu hình Custom Error Page

Trong loại tấn công này, tin tặc sẽ lấy dữ liệu từ form được gửi lên từ người dùng và thay đổi giá trị sau đó gửi dữ liệu đã được sửa lên server

Xem thêm
Hiển thị từ 4 to 13 (13 trang)
Lên trên