Tổng quan về khái niệm kiểu dữ liệu và biến

Khái niệm về biến

  • Biến là một khái niệm cơ bản và quan trọng nhất của tất cả các ngôn ngữ lập trình.
  • Biến là một không gian chứa một giá trị dữ liệu, và có thể được gán đi gán lại các giá trị khác nhau trên cùng 1 biến.
  • Biến cấu tạo bởi kiểu dữ liệu, tên biến và dữ liệu lưu trong biến (có thể có hoặc chưa có)

Khái niệm kiểu dữ liệu

  • Các bạn quan sát ở trên bàn có rất nhiều các loại thức ăn khác nhau như thị, rau, nước chấm, nước hoa quả…đây chính là các loại kiểu liệu khác nhau vì chúng có các đặc tính vật lý khác nhau.
  • Chúng ta cần có các vật chứa khác nhau để chứa các loại thức ăn khác nhau: như cốc để đựng nước hoa quả, đĩa để đựng thịt, nồi để đựng nước lẩu, bát để đựng nước chấm à Đây chính là các biến để lưu trữ dữ liệu.
  • Như vậy với mỗi loại dữ liệu chúng ta cần một kiểu dữ liệu tương ứng để lưu trữ loại dữ liệu đó. Ví dụ: Không thể để nước hoa quả vào một cái đĩa hay thịt vào một cái cốc nước. Vẫn được nhưng không ai làm thế cả

​​​​​​​

Cách khai báo biến

Cách khai báo biến với các kiểu dữ liệu tiêu biểu


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên