Design Pattern for dummies - Chương 1 – Tổng quan các mẫu Design Pattern

Design Pattern for dummies - Chương 1 – Tổng quan các mẫu Design Pattern

Là một lập trình viên, bạn biết rằng thật khó khăn để nhớ chi tiết những việc bạn đang thực hiện.

Xem thêm
Lời giới thiệu Series bài dịch Design Pattern for Dummies

Lời giới thiệu Series bài dịch Design Pattern for Dummies

Series bài dịch cuốn sách Design Pattern for Dummies

Xem thêm
Sự khác nhau giữa function live() và bind() trong jQuery.

Sự khác nhau giữa function live() và bind() trong jQuery.

Câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên chúng ta nghĩ đến? 2 function này đều cho phép chúng ta thêm sự kiện vào bất cứ đối tượng DOM nào, vậy chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta cần.

Xem thêm
8 lỗi phổ biến trong khi lập trình C#

8 lỗi phổ biến trong khi lập trình C#

Trong khi làm việc với những coder trẻ tuổi, tôi đã phải nhắc những lỗi cơ bản bị gặp nhiều lần. Đó là các lỗi phổ biến và rất dễ nhớ.

Xem thêm
Bật chức năng gợi ý code AngularJS cho Visual Studio 2013

Bật chức năng gợi ý code AngularJS cho Visual Studio 2013

Hiện tại, AngularJS là một trong những framework JavaScriopt phổ biến nhất để phát triển ứng dụng Single Page Application.

Xem thêm
Kết hợp Unit Of Work và Repository Pattern trong ASP.NET MVC

Kết hợp Unit Of Work và Repository Pattern trong ASP.NET MVC

Unit Of Work là một khái niệm liên quan đến hiệu quả của việc triển khai Repository Pattern. Để hiểu khái niệm này sâu hơn thì điều quan trọng là hiểu được khái niệm Repository Pattern

Xem thêm
Tìm hiểu về Repository Pattern và Generic Repository Pattern

Tìm hiểu về Repository Pattern và Generic Repository Pattern

Trong bài viết này, tôi sẽ demo cho bạn Repository Pattern là gì và lợi ích của việc sử dụng Repository Pattern.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa IEnumerable và IQueryable

Sự khác nhau giữa IEnumerable và IQueryable

LINQ dùng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các collection, chúng ta sử dụng IEnumerable và IQueryable để thao tác dữ liệu nhưng một số bạn vẫn chưa hiểu được sự khác nhau giữa 2 đối tượng này.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa biến Constant, ReadOnly và Static trong C#

Sự khác nhau giữa biến Constant, ReadOnly và Static trong C#

Các biến Constant và ReadOnly (const và readonly) trong C# làm cho 1 biến mà giá trị không thể bị thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này.

Xem thêm
Mã nguồn CMS đơn giản viết bằng ASP.NET MVC

Mã nguồn CMS đơn giản viết bằng ASP.NET MVC

Mình tự tay viết CMS này cách đây 2 năm nên nó cơ bản cho người mới học ASP.NET MVC. Mình hy vọng giúp cho các bạn có thêm thư viện để tham khảo về ASP.NET MVC.

Xem thêm
Hiển thị từ 8 to 13 (13 trang)
Lên trên