Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives

Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của 3 build in directive là ngIf, ngFor và ngSwitch

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding

Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của Two way - binding trong Angular 2 và sự khác nhau giữa Angular 1 và 2. Đây là tính năng rất quan trọng và thường sử dụng khi bạn làm việc với Angular

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding

Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding

Cách binding sự kiện trong Angular 2

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element

Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element

Cách binding style và class CSS cho view trong Angular 2, giúp các bạn dễ dàng nhúng CSS vào view trong component.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding

Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding

Bài 7 sẽ học về cách binding dữ liệu từ component ra View template với cơ chế Interpolation và property binding.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component

Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng CSS cho từng component và tính chất độc lập với từng component của style trong Angular2

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 5: Tạo mới 1 component

Angular 2 căn bản - Bài 5: Tạo mới 1 component

Bài học này chúng ta sẽ học cách tạo mới 1 component theo các trình tự đồng thời hiểu được cơ chế hoạt động của Component cũng như các thành phần trong nó.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Angular 2

Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Angular 2

Bài này chúng ta sẽ học về các thành phần và quy trình xử lý của ứng dụng Angular2.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app

Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app

Cách cài đặt môi trường cho ứng dụng Angular và tạo ứng dụng Helloworld

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2

Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2

Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiến trúc của Angular 2 bao gồm các thành phần chính tạo nên một ứng dụng Angular 2 và cơ chế Dependency Injection được tích hợp sẵn trong Angular 2.0

Xem thêm
Hiển thị từ 6 to 13 (13 trang)
Lên trên