Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Bài này chúng ta sẽ cần cài đặt Visual Studio 2017 trở đi để hỗ trợ .NET Core tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ tạo một project với ASP.NET Core phiên bản mới stable nhất hiện tại là 2.2.

Xem thêm
Cách cài đặt Docker trên Windows

Cách cài đặt Docker trên Windows

Thực tế thì Developer đa phần dùng Windows nhất là .NET Developer nên mình sẽ hướng dẫn setup trên Windows.

Xem thêm
Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Gần đây khá nhiều người hỏi về Docker và cũng có nhiều dự án sử dụng Docker nên mình sẽ viết bài này để hướng dẫn các bạn về Docker cũng như các khái niệm đi kèm theo nó mà các bạn cần biết trước khi bắt tay vào làm

Xem thêm
Tìm hiểu Unit Testing trong ASP.NET Core

Tìm hiểu Unit Testing trong ASP.NET Core

Tiếp theo bài viết trước với tiêu đề Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core. Hôm nay mình sẽ tập trung vào unit test.

Xem thêm
Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core

Tìm hiểu về Dependency Injection trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều thú vị xung quanh depedency injection và unit testing.

Xem thêm
So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

So sánh và đồng bộ cấu trúc 2 DB với Visual Studio SQL Data Tools

Microsoft Visual Studio SQL Data Tools cung cấp chức năng cho phép bạn so sánh cấu trúc của các bảng, thủ tục, view và các đối tượng khác trong CSDL

Xem thêm
Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Mô hình Data Warehouse: Sơ đồ ngôi sao

Trình bày về mô hình ngôi sao (star schema) khi xây dựng một dat a warehouse phục vụ mục đích báo cáo và phân tích cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa hệ thống OLAP và OLTP?

Sự khác nhau giữa hệ thống OLAP và OLTP?

Có 2 loại ứng dụng cơ sở dữ liệu trong việc phát triển ứng dụng mà chúng ta cần biết. Bài viết này sẽ nói cho bạn biết sự giống và khác nhau giữa 2 loại hệ thống này.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Trong chương này: sử dụng mẫu State, cho phép trạng thái xác định kết quả, hiểu về mẫu Proxy, sử dụng proxy để đại diện cho đối tượng của bạn, kết nối với các proxy thông qua internet.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Sử dụng mẫu Iterator (đối tượng lặp lại), hiểu được mẫu Composite (tập hợp), sử dụng một Iterator bên trong một Composite

Xem thêm
Hiển thị từ 2 to 12 (13 trang)
Lên trên