Bài 12. Các thao tác chỉnh sửa cơ bản với Vim

Vim là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ, nó giúp chúng ta có thể chỉnh sửa văn bản trên các hệ điều hình Linux. 

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác để làm việc với Vim.

Mục lục:

  1. Chuẩn bị.
  2. Tìm hiểu về các thao tác để làm việc với trình soạn thảo Vim trong Linux
  3. Lời kết.

1. Chuẩn bị

  • Đã cài đặt máy ảo Ubuntu trên Oracle VM VirtualBox
  • Đã thực hiện thiết lập SSH tới máy chủ Ubuntu, sẵn sàng nhập lệnh

2. Tìm hiểu về các lệnh thao tác tệp tin và thư mục

- Đầu tiên là các bạn khởi động máy chủ Ubuntu và kết nối với máy chủ thông qua SSH Key như bài trước, ví dụ:

ssh -i ~/.ssh/xboxuser_rsa xboxuser@127.0.0.120

- Trong trình soạn thảo Vim chúng ta có 2 chế độ: "Command (Normal Mode)" và "Insert (Insert Mode)". Khi thao tác chúng ta sẽ chuyển đổi các chế độ lẫn nhau để thêm, chính sửa và thao tác với văn bản.

2.1: Chế Độ Command (Normal Mode)

Trong chế độ này, bạn có thể di chuyển con trỏ, xóa, sao chép, dán, và thực hiện nhiều thao tác khác.

- Trong chế độ này, bạn sử dụng các phím tắt và lệnh để thực hiện các hành động khác nhau trên văn bản

- Để chuyển từ chế độ Insert sang chế độ Command, bạn nhấn phím "Esc (Escape)".

- Dưới đây là số thao tác trên chế độ này:

+ Mở một tệp tin: "vim tên_tệp"

+ Di chuyển con trỏ: "h" (trái), "j" (xuống), "k" (lên), "l" (phải).

+ Di chuyển đến đầu dòng: "0".

+ Di chuyển đến cuối dòng: "$".

- Di chuyển đến đầu tệp: "gg".

+ Di chuyển đến cuối tệp: "G".

+ Sao chép (copy) dòng hiện tại: "yy".

+ Cắt (cut) dòng hiện tại: "dd".

+ Dán (paste): "p".

- Các bạn thử tạo một tệp tin "lorem.txt" và thực hành thử nhé:

echo "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." > lorem.txt
vim lorem.txt

2.2: Chế Độ Insert (Insert Mode)

- Trong chế độ này, bạn có thể nhập văn bản trực tiếp vào tệp tin.

- Để chuyển từ chế độ Command sang chế độ Insert, bạn nhấn phím i.

- Khi ở chế độ Insert, bạn có thể sử dụng các phím bàn phím như bình thường để nhập văn bản.

- Dưới đây là một số thao tác của chế độ này:

+ Chuyển từ chế độ Command sang Insert: "i"

+ Chuyển từ chế độ Command sang Insert ở cuối dòng: "A"

+ Chuyển từ chế độ Command sang Insert ở đầu dòng: "I"

+ Chuyển từ chế độ Command sang Insert dưới dòng hiện tại: "o"

+ Chuyển từ chế độ Command sang Insert trên dòng hiện tại: "O"

+ Thoát chế độ Insert và quay lại Command: "Esc"

- Các bạn thử tạo một tệp tin "lorem.txt" và thực hành thử nhé:

echo "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." > lorem.txt
vim lorem.txt

2.3: Lưu và thoát

- Khi bạn đang trong chế độ Command và bạn muốn lưu trữ dữ liệu hoặc thoát dữ liệu, chúng ta sẽ có những thao tác sau:

+ Lưu tệp: Trong chế độ Command, nhập ":w" và nhấn "Enter".

+ Thoát Vim: Trong chế độ Command, nhập ":q" và nhấn "Enter"

+ Thoát Vim mà không lưu thay đổi: Trong chế độ Command, nhập ":q!" và nhấn "Enter"

+ Lưu và thoát: Trong chế độ Command, nhập ":wq" và nhấn "Enter"

- Các bạn thử tạo một tệp tin "lorem.txt" , thêm nội dung, lưu lại và kiếm tra kết quả. Các bạn thực hành thử nhé:

echo "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." > lorem.txt
vim lorem.txt
cat lorem.txt

2.4 Xóa và Chỉnh Sửa

- Khi bạn đang trong chế độ Command và bạn muốn xóa hoặc chỉnh sửa, chúng ta sẽ có những thao tác sau:

- Xóa một ký tự: Nhấn "x"

- Xóa một dòng: Nhấn "dd"

- Hoàn tác thao tác: "u"

- Làm lại thao tác: "Ctrl + r"

- Chế độ thay thế (Replace): "R"

- Các bạn thử tạo một tệp tin "lorem.txt" , chỉnh sửa hoặc xóa một số từ, lưu lại và kiếm tra kết quả. Các bạn thực hành thử nhé:

echo "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." > lorem.txt
vim lorem.txt
cat lorem.txt

2.5 Tìm Kiếm và Thay Thế:

- Tìm kiếm: Trong chế độ Command, nhập "/", sau đó gõ từ khóa và nhấn "Enter"

- Tìm kiếm tiếp theo: Nhấn "n"

- Thay thế: Trong chế độ Command, nhập ":s/từ_khóa_mục_tiêu/từ_khóa_thay_thế/g" và nhấn "Enter" để thay thế tất cả các xuất hiện của "từ_khóa_mục_tiêu" bằng "từ_khóa_thay_thế"

Ví dụ: chúng ta sẽ tạo ra tệp tin "test.txt" với nội dung "Hello, world! This is an example. Hello, world!" và sau đó chúng ta tìm kiếm "Hello" và thay thế nó thành "Hi"

echo "Hello, world! This is an example. Hello, world!" > test.txt
vim test.txt
:%s/world/universe/g

 

3. Lời kết

- Hi vọng rằng qua việc làm quen với các phím tắt và lệnh cơ bản, bạn đã cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng Vim.

- Lưu ý rằng khả năng làm quen với Vim và sử dụng hiệu quả nó đòi hỏi thời gian và thực hành liên tục. Đừng ngần ngại thử nghiệm các lệnh mới và tìm hiểu thêm về các tính năng mạnh mẽ mà Vim cung cấp.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên