Xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

Xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

Bài viết này chúng ta sẽ học cách xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC từ đầu sử dụng Visual Studio.

Xem thêm
MVC Design Pattern trong ASP.NET Core

MVC Design Pattern trong ASP.NET Core

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu MVC là gì và làm thế nào để sử dụng MVC pattern trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Sử dụng Static Files trong ASP.NET Core

Sử dụng Static Files trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ học cách làm việc với Static File trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Làm việc với file cấu hình trong ASP.NET Core

Làm việc với file cấu hình trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lưu trữ và đọc cấu hình từ file appSettings.json.

Xem thêm
Middleware và Request Pipeline trong ASP.NET Core

Middleware và Request Pipeline trong ASP.NET Core

Middleware là mã nguồn hay là các thành phần riêng lẻ để xử lý các request đến. Các middleware này đứng theo dãy với nhau gọi là request pipeline.

Xem thêm
Kestrel: Web Server dành cho ASP.NET Core

Kestrel: Web Server dành cho ASP.NET Core

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Kestrel, một web server dành cho ASP.NET Core. Cách mà chúng ta host ứng dụng trong ASP.NET Core đã thay đổi so với phiên bản ASP.NET cũ.

Xem thêm
Khởi động ứng dụng trong ASP.NET Core

Khởi động ứng dụng trong ASP.NET Core

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 file Startup.cs và Program.cs. Program.cs tạo một webserver với phương thức Main còn Startup.cs chứa cấu hình các services và request pipeline trong ứng dụng.

Xem thêm
Cấu trúc dự án ASP.NET Core

Cấu trúc dự án ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc solution một dự án ASP.NET Core với các thành phần được tổ chức trong đó

Xem thêm
Bắt đầu khởi tạo ứng dụng ASP.NET Core

Bắt đầu khởi tạo ứng dụng ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiêu làm sao để build một ứng dụng web ASP.NET Core sử dụng Visual Studio 2017

Xem thêm
Dotnet CLI giao diện dòng lệnh trong ASP.NET Core

Dotnet CLI giao diện dòng lệnh trong ASP.NET Core

Công cụ giao diện dòng lệnh .NET CLI là công cụ mới cho việc phát triển ứng dụng .NET. Nó hỗ trợ đa nền tảng như Windows, MAC hoặc Linux

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 9 (12 trang)
Lên trên