Razor View Engine trong ASP.NET Core MVC

Razor View Engine trong ASP.NET Core MVC

Trong bài này chúng ta sẽ đi dạo qua về Razor View Engine trong ASP.NET Core. Razor giúp dễ dàng nhúng C# code vào HtML và cung cấp khả năng tạo ra response động.

Xem thêm
View trong ASP.NET Core

View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Views trong ASP.NET Core. View là thành phần của MVC pattern nó có trách nhiệm hiển thị giao diện cho người dùng.

Xem thêm
Action Result trong ASP.NET Core

Action Result trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để định dạng một response trả về trong Action method.

Xem thêm
Action Selectors & Action Verbs trong ASP.NET Core

Action Selectors & Action Verbs trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần Action Selector và vai trò của nó trong khi chọn controller action.

Xem thêm
Route Constrains trong ASP.NET Core

Route Constrains trong ASP.NET Core

Route Constrains giúp chúng ta lọc và giới hạn các giá trị không mong muốn truyền vào controller action.

Xem thêm
Attribute Routing trong ASP.NET Core

Attribute Routing trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Attribute Routing trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Cơ chế Routing trong ASP.NET Core

Cơ chế Routing trong ASP.NET Core

Một trong các thành phần quan trọng nhất của kiến trúc MVC là cơ chế routing (định tuyến).

Xem thêm
Cơ bản về ASP.NET Core Controller

Cơ bản về ASP.NET Core Controller

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm cơ bản của ASP.NET Core Controller.

Xem thêm
Xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

Xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên

Bài viết này chúng ta sẽ học cách xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC từ đầu sử dụng Visual Studio.

Xem thêm
MVC Design Pattern trong ASP.NET Core

MVC Design Pattern trong ASP.NET Core

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu MVC là gì và làm thế nào để sử dụng MVC pattern trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 9 (12 trang)
Lên trên