Cách triển khai Memory Cache đơn giản cho Web API

Cách triển khai Memory Cache đơn giản cho Web API

Thường trng ASP.NET Web API bạn sẽ cần phải cache một số thứ tạp thời trên bộ nhớ để tăng hiệu năng của chương trình.

Xem thêm
Thế nào là tấn công giả mạo request (Cross-site Request Forgery)

Thế nào là tấn công giả mạo request (Cross-site Request Forgery)

Cross-site Request Forgery (CSRF), XSRF nói đến việc tấn công vào chứng thực request trên web thông qua việc sử dụng Cookies, nơi mà các hacker có khả năng sử dụng thủ thuật để tạo request mà bạn không hề biết

Xem thêm
Hướng dẫn tích hợp Angular 2 CLI với SignalR để hiển thị thông báo realtime

Hướng dẫn tích hợp Angular 2 CLI với SignalR để hiển thị thông báo realtime

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SignalR với Web API, một thư viện hỗ trợ realtime của .NET tích hợp với ứng dụng Angular 2 ở frontend để tạo chức năng thông báo realtime.

Xem thêm
Phân biệt giữa biến kiểu object và biến kiểu dynamic

Phân biệt giữa biến kiểu object và biến kiểu dynamic

Chúng ta thường thấu hầu hết các developer không phân biệt được sự khác nhau giữa biến kiểu object và dynamic trong C#.

Xem thêm
C#.NET Căn bản: Hiểu biết về các Collection trong .NET Framework

C#.NET Căn bản: Hiểu biết về các Collection trong .NET Framework

Thư viện class .NET Base Class Library (BCL) cung cấp rất nhiều các class để thao tác với collection và giúp bạn quản lý các tập hợp đối tượng dễ dàng hơn.

Xem thêm
Tự động thực thi tác vụ theo lịch trong ASP.NET với Quartz.NET

Tự động thực thi tác vụ theo lịch trong ASP.NET với Quartz.NET

Cách thực thi các tác vụ theo lịch trong ứng dụng ASP.NET với thư viện Quartz.NET giúp thực thi tác vụ theo thời gian cho trước.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template

Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template

Bài học này chúng ta sẽ học cách xây dựng form với Template trong Angular 2.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes

Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes

Bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng các Pipe có sẵn trong Angular 2 để định dạng và chuyển đổi dữ liệu hiển thị, đồng thời học cách tạo mới các custom pipe theo nhu cầu nghiệp vụ riêng.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component

Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component

Bài này chúng ta sẽ học về @Input, @Ouput và @ViewChild trong Angular 2. Giúp tương tác qua lại giữa các component

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives

Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives

Bài này chúng ta sẽ học 2 buit-in directive trong Angular 2 là ngClass và ngStyle nằm trong loại directive thứ 2 là Attribute Directive.

Xem thêm
Hiển thị từ 5 to 13 (13 trang)
Lên trên