Tại sao nên sử dụng ABP Framework cho ứng dụng của bạn?

Tại sao nên dùng ABP Framework?

ABP Framework là một nền tảng phát triển ứng dụng .NET mã nguồn mở, cung cấp một số tính năng và lợi ích sau đây:

 • Thiết kế kiến trúc chuẩn và dễ dàng mở rộng: ABP Framework cung cấp một kiến trúc chuẩn và dễ dàng mở rộng, cho phép bạn xây dựng ứng dụng có thể mở rộng và dễ bảo trì.

 • Tích hợp nhiều công nghệ và framework khác nhau: ABP Framework cho phép bạn tích hợp với nhiều công nghệ và framework khác nhau như Angular, React, Blazor, v.v., giúp bạn tạo ra các ứng dụng đa nền tảng.

 • Tích hợp các chức năng bảo mật: ABP Framework cung cấp các tính năng bảo mật như xác thực, phân quyền, mã hóa, v.v., giúp bạn tạo ra các ứng dụng an toàn và bảo mật.

 • Hỗ trợ tạo ứng dụng đa ngôn ngữ: ABP Framework cho phép bạn tạo các ứng dụng đa ngôn ngữ, giúp bạn mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều quốc gia khác nhau.

 • Tích hợp các công cụ và thư viện hữu ích: ABP Framework tích hợp các công cụ và thư viện hữu ích như AutoMapper, IdentityServer, Swagger, v.v., giúp bạn tạo ra các ứng dụng chất lượng cao và tối ưu hóa quy trình phát triển.

 • Cộng đồng lớn và phát triển liên tục: ABP Framework được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn và phát triển liên tục, giúp bạn tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh và nâng cao kỹ năng phát triển ứng dụng của mình.

Cấu trúc của một solution ABP Framework

Cấu trúc của một solution ABP Framework sẽ tùy thuộc vào loại dự án mà bạn tạo ra, nhưng chung quy lại thì một solution ABP Framework sẽ bao gồm các phần sau:

 • .SolutionName.Application: Thư mục chứa mã nguồn của ứng dụng, bao gồm các module và project liên quan đến xử lý logic của ứng dụng.

 • .SolutionName.Domain: Thư mục chứa mã nguồn của các đối tượng domain, bao gồm các entity, value object, interface, enum, v.v.

 • .SolutionName.EntityFrameworkCore: Thư mục chứa mã nguồn của Entity Framework Core và các đối tượng liên quan đến cơ sở dữ liệu.

 • .SolutionName.HttpApi: Thư mục chứa mã nguồn của API, bao gồm các controller, DTOs, filter, v.v.

 • .SolutionName.HttpApi.Client: Thư mục chứa mã nguồn của HTTP Client để gọi các API của ứng dụng.

 • .SolutionName.Web: Thư mục chứa mã nguồn của giao diện người dùng, bao gồm các trang Razor, các file CSS và JavaScript.

 • .SolutionName.Core: Thư mục chứa các đối tượng liên quan đến hệ thống, bao gồm các công cụ hỗ trợ, các phần mềm bên thứ ba và các đối tượng liên quan đến cấu hình.

 • .SolutionName.Application.Contracts: Thư mục chứa các interface và DTOs được chia sẻ giữa Application và API.

 • .SolutionName.Domain.Shared: Thư mục chứa các đối tượng domain được chia sẻ giữa Application và Domain.

 • .SolutionName.EntityFrameworkCore.DbMigrations: Thư mục chứa các migration liên quan đến cơ sở dữ liệu.

 • .SolutionName.sln: File solution của Visual Studio hoặc Visual Studio Code, được sử dụng để mở toàn bộ project của ABP Framework.

Các thư mục và project được chia sẻ giữa các lớp của ABP Framework, đồng thời cũng cung cấp các tính năng, công cụ và đối tượng cần thiết để phát triển ứng dụng chất lượng cao.

 Cách tạo solution với ABP Framework

Để tạo solution ABP Framework bằng câu lệnh, bạn có thể sử dụng ABP CLI (Command Line Interface) được cung cấp bởi ABP Framework. Để tạo một solution ABP Framework, hãy làm theo các bước sau:

Cài đặt ABP CLI: Để cài đặt ABP CLI, hãy mở Command Prompt hoặc PowerShell và chạy lệnh sau:

dotnet tool install -g Volo.Abp.Cli

Tạo solution ABP Framework: Sau khi cài đặt ABP CLI, bạn có thể sử dụng lệnh "new" để tạo một solution ABP Framework. Hãy chạy lệnh sau để tạo một solution mới:

abp new MySolutionName

Trong đó "MySolutionName" là tên của solution mà bạn muốn tạo. Lưu ý rằng tên solution phải được viết liền và không chứa khoảng trắng.

 1. Chọn template: Sau khi chạy lệnh "new", ABP CLI sẽ hỏi bạn chọn một template để tạo solution. Có thể có một số template khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản của ABP Framework. Hãy chọn template phù hợp với nhu cầu của bạn.

 2. Tùy chỉnh các thiết lập: Sau khi chọn template, ABP CLI sẽ hỏi bạn nhập các thông tin cấu hình cho solution như ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phiên bản ABP Framework, v.v. Hãy nhập các thông tin cấu hình và chạy lệnh "Create" để tạo solution.

Sau khi hoàn thành các bước trên, ABP CLI sẽ tạo một solution ABP Framework mới với các project và thư mục tương ứng. Bạn có thể mở solution này bằng Visual Studio hoặc Visual Studio Code để tiếp tục phát triển ứng dụng của mình.

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên