Tìm hiểu về ABP Framework, một framework mã nguồn mở trên .NET

Gần đây, chúng ta bắt đầu nghe nhiều đến một framework mà các doanh nghiệp dùng rất nhiều để phát triển ứng dụng Web. Đó không ai khác chính là ABP Framework, một framework ở mức hạ tầng hoàn chỉnh.

Có rất nhiều framework có 2 mức độ khác nhau bao gồm:

1. Mức ứng dụng: Nó cung cấp cả phần UI và hạ tầng truy cập dữ liệu ví dụ WordPress, CMS. Các framework mức độ này chứa luôn cả business có sẵn và có thể tùy chỉnh được.

2. Mức hạ tầng: Cung cấp các thư viện hạ tầng, cấu trúc source code và tài liệu để nhà phát triển tuân theo và xây dựng bussiness trên đó.

ABP Framework là một framework mức độ 2, tức là nó không chứa business mà chỉ chứa hạ tầng giúp lập trình viên sử dụng một cách dễ dàng nhất, đồng thời tự xây dựng business từ đầu trên đó. ABP Framework được xây dựng trên nền tảng .NET (trước đây là .NET Core) và hiện tại tương thích với .NET 6. Ngoài ra ABP Framework cũng có hỗ trợ sẵn trên cả Angular và React Native.

Các thư viện hạ tầng của ABP Framework được trải từ Database (các table sẵn có) và  Backend đến Frontend. Nó cũng tuân theo các best practice trong triển khai phát triển phần mềm như:

- Clean Architecture: Một cách thiết kế tách logic nghiệp vụ ứng dụng và phần tương tác IO

- Dependency Injection: Một design pattern giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

- Repository & Unit Of Work Pattern: Một cặp design pattern giúp tách biệt hóa phần logic và phần truy cập dữ liệu và đảm bảo nhất quán dữ liệu trong giao dịch.

- Modular: Một cách thiết kế chia ứng dụng ra nhiều module

- Domain Driven Design: Một tư duy mới tập trung vào nghiệp vụ.

ABP Framework làm được những gì?

 

 

Khi sử dụng ABP Framework các bạn thường muốn biết nó làm được những gì? Vậy thì đây là câu trả lời cho bạn:

Tương thích Microservice

Cho phép xây dựng ứng dụng tương thích kiến trúc Microservice

 

 

 

Kiến trúc modular

Chia tách ứng dụng ra thành nhiêu module riêng biệt có thể sử dụng lại

Domain Driven Design

Thiết kế theo tư duy của Domain Driven Design, thay vì tập trung vào data thì tập trung vào domain business. Một tư duy khá mới trong phát triển phần mềm.

 

 

Hỗ trợ Multitenant

ABP cũng hỗ trợ ứng dụng multi-tenant, một dạng ứng dụng cho phép nhiều tổ chức cùng sử dụng một nền tảng mà dữ liệu độc lập với nhau.

 

 

Ngoài ra nó cũng hỗ trợ các tính năng bên dưới như: 

- Đa ngôn ngữ

- Virual file system

- Audit log

- Blog storing

- Text template

- Mapping Object

- Phân quyền

- Quản lý setting

- Authentication and authorization

Để tạo mới ứng dụng sử dụng ABP các bạn có thể truy cập: https://abp.io/get-started

 

 

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên