Giới thiệu

Khóa học này là khóa học xây dựng một ứng dụng mobile hoàn chỉnh với Flutter

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Nội dung khoá học

  • Chưa có nội dung video

4 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên