TEDU ra mắt khóa học Xây dựng hệ thống với kiến trúc Micro-services

TEDU ra mắt khóa học Xây dựng hệ thống với kiến trúc Micro-services

Ra mắt khóa học xây dựng hệ thống với kiến trúc Micro-services sử dụng .NET 6, RabbitMQ, Docker dành cho mọi người, có chính sách ưu đãi mua sớm cho 100 người đầu tiên.

Xem thêm
Các câu lệnh hữu dụng trong Docker mà bạn cần nhớ

Các câu lệnh hữu dụng trong Docker mà bạn cần nhớ

Không quan trọng là bạn mới làm Docker hay đã làm rồi, có nhiều tình huống bạn không thể nhớ hết chính xác các câu lệnh mà bạn cần

Xem thêm
Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Tạo Dockerfile cho project ASP.NET Core, build và run Docker image

Bài này chúng ta sẽ cần cài đặt Visual Studio 2017 trở đi để hỗ trợ .NET Core tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ tạo một project với ASP.NET Core phiên bản mới stable nhất hiện tại là 2.2.

Xem thêm
Cách cài đặt Docker trên Windows

Cách cài đặt Docker trên Windows

Thực tế thì Developer đa phần dùng Windows nhất là .NET Developer nên mình sẽ hướng dẫn setup trên Windows.

Xem thêm
Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Tìm hiểu về các khái niệm trong Docker

Gần đây khá nhiều người hỏi về Docker và cũng có nhiều dự án sử dụng Docker nên mình sẽ viết bài này để hướng dẫn các bạn về Docker cũng như các khái niệm đi kèm theo nó mà các bạn cần biết trước khi bắt tay vào làm

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên