Trong bài viết này, tôi sẽ demo cho bạn Repository Pattern là gì và lợi ích của việc sử dụng Repository Pattern.