Combo .NET Core Angular và Authentication nâng cao (TEDU-35 và TEDU-36)

Giới thiệu

Combo này giúp các bạn có cái nhìn toàn cảnh về .NET Core Angular. Phần .NET Core chúng ta sẽ sử dụng Identity Server làm server chứng thực bảo vệ ứng dụng. Phần Angular và .NET Core Razore sẽ đóng vai trò client truy cập đến backend. Tuy nhiên khóa thứ 2 là Authentication và Authorization nâng cao sẽ tập trung đào sâu vào việc chứng thực và cấp quyền cho ứng dụng. Các loại flow của ứng dụng khác nhau thì khác nhau ra sao.

 

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular đã phát hành 1,440,000
2 Authentication và Authorization nâng cao đã phát hành 1,080,000
Lên trên