Giới thiệu

Giới thiệu

Lập trình ứng dụng desktop với Winform là một chủ đề không mới với nhiều bạn có kinh nghiệm. Nhưng với các bạn mới vào nghề lập trình thì đây là một môn khá thú vị. Nó tạo ra một ứng dụng chạy trên Desktop. Không như ứng dụng Web, chúng ta phải học design giao diện khá vất vả thì Visual Studio hỗ trợ chúng ta kéo thả giao diện Winform rất dễ dàng. Điều này khiến chúng ta thấy thích thú và tập trung vào xử lý logic hơn đối với các ứng dụng không cần online và cũng không cần quá chú trọng về giao diện.

Thực tế là rất nhiều ứng dụng hiện nay chạy Winform còn mượt mà và nhanh hơn Web rất nhiều, các tool nhỏ hoặc các phần mềm quản lý thì chạy Winform đảm bảo tốc độ và mượt mà hơn trên Web rất nhiều.

Khóa học này được thiết kế giúp các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp bổ trợ thêm, hoặc các bạn yêu thích lập trình muốn dành thời gian học để làm một công cụ cho mình.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Các bạn có thể lập trình được một ứng dụng desktop bằng Winform với ngôn ngữ là C# bao gồm tương tác với Form, các điều khiển, bàn phím hay các cửa sổ, hộp thoại của Windows. Các bạn có thể hoàn thiện được một ứng dụng desktop hoàn chỉnh.

Yêu cầu đầu vào

Các bạn chỉ cần biết C# cơ bản và một chút kiến thức về SQL Server là có thể học được

Nội dung khóa học

 1. Giới thiệu khóa học và phương pháp học tập
 2. Công nghệ lập trình Winform
 3. Giới thiệu về các thành phần trong project Winform
 4. Làm việc với Form
 5. Các loại điều khiển
 6. Các thuộc tính và sự kiện
 7. Thiết kế database quản lý sinh viên
 8. Kết nối cơ sở dữ liệu
 9. Dựng form đăng nhập hệ thống
 10. Thiết kế giao diện hệ thống
 11. Hiển thị thông tin đăng nhập
 12. Gọi từ form cha đến form con
 13. Hiển thị dữ liệu trên Gridview
 14. Tìm kiếm dữ liệu với các điều khiển
 15. Phân trang dữ liệu
 16. Thêm và sửa dữ liệu với hộp thoại
 17. Validate dữ liệu đầu vào
 18. Xóa với hộp thoại xác nhận
 19. Xử lý bất đồng bộ bằng Background Workder
 20. Xuất dữ liệu ra Excel
 21. Tương tác với bàn phím và chuột
 22. Làm việc với custom dialog
 23. Xây dựng bộ cài đặt
 24. Triển khai ứng dụng
 25. Kết thúc khóa học

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

 • Chưa có nội dung video

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên