MongoDB là gì? Tại sao lại dùng MongoDB?

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được biết bằng C++. Tính đến tháng 2/2015, MongoDB được xếp thứ 4 trong số các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất. Nó được pahts triển bởi công ty 10gen sau này được biết đến với tên MongoDB Inc..

MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, nó lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt. Nghĩa là bạn có thể lưu các bản ghi mà không cần lo lắng về cấu trúc dữ liệu như là số trường, kiểu của trường lưu trữ. Tài liệu MongoDB tương tự như các đối tượng JSON.

Nền tảng và ngôn ngữ hỗ trợ

MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ đa nền tảng, nó có thể chạy trên Windows, Linux và Mac...Nó hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C#, Java, PHP, Javascript...và các môi trường phát triển khác nhau.

So sánh giữa SQL DB schema và Mongo DB schema

SQL DB MongoDB
Table Collection
Row Document
Column Field
Joins Embeded documents, linking
Primary key Primary key (mặc định là _id do chính Mongo tạo)

Tại sao là MongoDB?

Như bạn biến, RDBMS lưu trữ dữ liệu trong các định dạng bảng và sử dụng ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) để truy vấn cơ sở dữ liệu. RDBMS cũng định nghĩa sẵn các schema theo yêu cầu và tập hợp các quy tắc để định nghĩa quan hệ giữa các trường trong bảng.

Nhưng MongoDB lưu trữ dữ liệu trong các tài liệu thay vì các bảng. Bạn có thể thay đổi cấu trúc các bản ghi (được gọi là document trong MongoDB) đơn giản chỉ cần thêm mới các trường hoặc xóa các trường có sẵn. Khả năng này của MongoDB giúp bạn trình bày các quan hệ dạng thứ bậc, để lưu trữ mảng, và các cấu trúc phức tạp khác một cách dễ dàng. MongoDB cung cấp hiệu suất cao, tính sẵn có cao và dễ dàng mở rộng.

Bạn nghĩ sao?

Tôi hy vọng bạn sẽ thích MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Tôi muốn nhận được các phản hồi từ các bạn đọc bài viết để hoàn thiện tốt hơn.


Trích nguồn từ: (http://www.dotnet-tricks.com/)

Lên trên