Nếu bạn tìm kiếm Google với từ khóa ‘SOLID’, bạn sẽ thấy hàng tấn kết quả cả bài viết, video hay hướng dẫn về vấn đề này. Vậy nên mục đích của bài viết này mình sẽ hướng dẫn một cách đơn giản nhất có thể và đưa ra những ví dụ đơn giản nhưng hiệu quả.