Tại Microsoft Connect 2018m sự kiện lớn từ gã khổng lồ phần mềm đã diễn ra hôm nay với sự ra mắt của Visual Studio 2019 Preview.