Nguyễn Hoàng Tùng
Giới thiệu giảng viên
Nguyễn Hoàng Tùng - .NET Developer, Project Manager, Trainer

Họ tên: Nguyễn Hoàng Tùng

Học tập: Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa và Lập trình viên quốc tế tại Aptech

Kinh nghiệm: Anh là một giảng viên đã có trên 3 năm kinh nghiệm tại một trung tâm Aptech ở Hà Nội. Đồng thời Anh là một .NET Developer tài năng và đang một Project Manager kiêm Technical Leader tại một công ty phần mềm. Với những kinh nghiệm giảng dạy và làm việc của anh, đã và sẽ giúp cho các bạn có những kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho con đường phát triển sự nghiệp của mình

Khóa học của giảng viên Nguyễn Hoàng Tùng

Lên trên