Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template

Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template

Bài học này chúng ta sẽ học cách xây dựng form với Template trong Angular 2.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes

Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes

Bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng các Pipe có sẵn trong Angular 2 để định dạng và chuyển đổi dữ liệu hiển thị, đồng thời học cách tạo mới các custom pipe theo nhu cầu nghiệp vụ riêng.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component

Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component

Bài này chúng ta sẽ học về @Input, @Ouput và @ViewChild trong Angular 2. Giúp tương tác qua lại giữa các component

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives

Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives

Bài này chúng ta sẽ học 2 buit-in directive trong Angular 2 là ngClass và ngStyle nằm trong loại directive thứ 2 là Attribute Directive.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives

Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của 3 build in directive là ngIf, ngFor và ngSwitch

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding

Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của Two way - binding trong Angular 2 và sự khác nhau giữa Angular 1 và 2. Đây là tính năng rất quan trọng và thường sử dụng khi bạn làm việc với Angular

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding

Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding

Cách binding sự kiện trong Angular 2

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element

Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element

Cách binding style và class CSS cho view trong Angular 2, giúp các bạn dễ dàng nhúng CSS vào view trong component.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding

Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding

Bài 7 sẽ học về cách binding dữ liệu từ component ra View template với cơ chế Interpolation và property binding.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component

Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng CSS cho từng component và tính chất độc lập với từng component của style trong Angular2

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 2 (2 trang)
  • 1
  • 2
Lên trên