Là một nhà phát triển web chuyên nghiệp, bạn phải biết được các chiêu thức để giúp ứng dụng bảo mật hơn. Trong bài viết này mình sẽ liệt kê và giải thích 7 thủ thuật bảo mật ứng dụng web.