Bài 12. Góp nhặt commit với cherry-pick

Bài 12. Góp nhặt commit với cherry-pick

Hướng dẫn sử dụng lệnh cherry-pick trong Git để chọn lọc commit từ một nhánh khác.

Xem thêm
Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Cách Khôi Phục Commit Trong Git: Hướng Dẫn Chi Tiết Về Git Reset Và Git Revert

Xem thêm
Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài viết hướng dẫn cách tạo, liệt kê, xóa và checkout tag trong Git. Git Tag là một cách hữu ích để đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn, giúp quản lý phiên bản của dự án phần mềm trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Xem thêm
Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào tương tác với các nhánh trên remote repository, học các thao tác cơ bản như xem danh sách nhánh, tạo nhánh mới và xóa nhánh trên GitHub.

Xem thêm
Bài 8. Làm việc với tag và release trên GitHub

Bài 8. Làm việc với tag và release trên GitHub

Hướng dẫn làm việc với tag và release của Git trên GitHub

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên