Hiện tại, AngularJS là một trong những framework JavaScriopt phổ biến nhất để phát triển ứng dụng Single Page Application. Nếu bạn đang sử dụng Visual Studio để phát triển ứng dụng với AngularJS thì chức năng gợi ý code sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình phát triển. Mặc định, Visual Studio 2013 không hỗ trợ gợi ý tốt với AngularJS. Bài viết này sẽ giúp bạn tích hợp tính năng này vào Visual Studio 2013 khi làm việc với AngularJS.

Nếu bạn muốn học AngularJS từ đầu có  thể theo dõi seri này của TEDU tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhlTlpDUWsw70vZAkJgALJ1yhgYsqDGx

Bật chức nang gợi ý code AngularJS cho Visual Studio 2013

Đầu tiên bạn cần download file angular.intellisense.js sau đó vào thư mục Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\JavaScript\References trên máy của bạn rồi paste file đó vào thư mục này. Sau đó mở Visual Studio lên và thử đoạn code:

Hỗ trợ này giúp bạn làm việc với AngularJS như bất cứ ngôn ngữ nào khác.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.