Tìm hiểu về mã hóa URL và các quy tắc khi mã hóa URL