Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Bài này chúng ta sẽ cùng tạo một form rất cơ bản sử dụng ASP.NET Core.

Xem thêm
Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET  Core

Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truyền dữ liệu từ Controller về View. Chúng ta nên tạo các ViewModel với tất cả những dữ liệu cần thiết sau đó trả nó về cho View.

Xem thêm
Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Bài này mình sẽ kể cho bạn nghe tổng quan về Model trong ASP.NET Core. Model có nghĩa rộng, nó là bất cứ cái gì tùy thuộc vào bạn muốn nó làm gì?.

Xem thêm
ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

View cần lấy dữ liệu từ controller. Một trong những cách truyền dữ liệu sang View là sử dụng đối tượng ViewData hoặc ViewBag. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng ViewBag và ViewData.

Xem thêm
Sử dụng Layouts và Section trong ASP.NET Core

Sử dụng Layouts và Section trong ASP.NET Core

Layouts và Section trong ASP.NET MVC Core giúp chúng ta đảm bảo sự thống nhất giữa các trang trong toàn bộ các view của ứng dụng.

Xem thêm
Khoá học lập trình SQL căn bản

Khoá học lập trình SQL căn bản

Khoá học lập trình và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL căn bản sử dụng ngôn ngữ T-SQL của TEDU

Xem thêm
Luận bàn về chuyện học lập trình online và offline

Luận bàn về chuyện học lập trình online và offline

Bài viết chia sẻ quan điểm về học lập trình online hay offline tốt hơn và khi nào cần học hình thức nào cũng sẽ được thảo luận.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 2 (2 trang)
  • 1
  • 2
Lên trên