So sánh giữa Abstract Class và Interface trong C#.NET

So sánh giữa Abstract Class và Interface trong C#.NET

Đây là một câu hỏi mà mình chắc chắn là có rất nhiều nhà tuyển dụng cũng như các bạn developer phân vân và chưa rõ ràng. Đây cũng là câu hỏi hay gặp khi đi phỏng vấn

Xem thêm
Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java…

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên