Microsoft ra mắt phiên bản ASP.NET Core 2.2

Microsoft thông báo ra mắt ASP.NET Core 2.2Entity Framework Core 2.2 là một phần của nền tảng .NET Core 2.2 hôm nay 5/12/2018.

Cách tải về

Bạn có thể tải về phiên bản .NET Core SDK mới (2.2.100) cho máy tính phát triển và dựng máy chủ từ trang download .NET Core 2.2. Với hosting Windows Server mới, cài đặt bản runtime cũng có sẵn trên đây cho việc cập nhật máy chủ.

Phiên bản release này bao gồm .NET Core, ASP.NET Core, và Entity Framework Core phiên bản 2.2.0. Bộ công cụ phát triển SDK phiên bản 2.2.100. Visual Studio yêu cầu như sau:

Visual Studio 2019 16.0 Preview 1, cũng ra mắt hôm nay đi kèm .NET Core SDK 2.2.100 như một thành phần tuỳ chọn.

Có gì mới?

Chủ đề chính cho bản release ASP.NET Core này là cải tiến hiệu năng cho developer và các tính năng nền tảng phục vụ việc xây dựng Web/ HTTP APIs. Như thường lệ, họ cũng có cải tiến hiệu năng. Họ đã đăng các tính năng này như là một phần của việc preview phiên bản release này và bạn có thể đọc thêm chúng bên dưới:

Tích hợp Health Checks với BeatPulse

Họ cũng cho ra mắt BeatPulse project hỗ trợ Health Checks API mới, nghĩa là bạn có thể dễ dàng thêm mới các kiểm tra tình trạng hoạt động cho hàng tá các hệ thống và thành phần liên quan. Đây là tuyên bố của nhóm BeatPulse về sự hỗ trợ của họ cho API Health Checks:

BeatPulse là mọt cộng đồng hướng dự án được thành lập để cung cấp các cơ chế kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho các hệ thống, mạng và các loại dịch vụ phổ biến cho doanh nghiệp như SQLServer, MySQL, Postgress, Redis, Kafka và nhiều hơn thế. Khi Microsoft thông báo hướng phát triển ASP.NET Core Health Checks cho 2.2,  BeatPulse team đã chuyển toàn bộ các packages thư viện và các tính năng để làm việc với thư viện Microsoft Health Checks trên repository AspNetCore.Diagnostics.HealthChecks. Một phần trong toàn bộ các thư viện kiểm tra tình trạng hệ thống, BeatPulse team cũng kết hợp các tính năng khác như theo dõi realtime (Application Insights and Prometheus), thông báo lỗi và một giao diện nơi bạn có thể cấu hình các màn hình theo dõi khác nhau và một cái nhìn tổng thể về tình trạng hoạt động. UI này có sẵn như một Docker images được đưa lên Docker Hub.

Khi họ thông báo kế hoạch cho ASP.NET Core 2.2, họ đã nhắc đến một số tính năng không được liệt kê chi tiết ở trên, bao gồm API Authorization cho Identity Server4, Open API (Swagger) hướng đến generate code client và công cụ dòng lệnh HTTP REPL. Đây là các tính năng vẫn đang xây dựng và chưa sẵn sàng cho phát hành, tuy nhiên họ hy vọng có thể đưa ra như các add-on trong tháng tới.

Migrate dự án của bạn lên ASP.NET Core 2.2

Để migrate một dự án ASP.NET Core 2.1 lên 2.2, mở project file(.csproj) và thay đổi giá trị của element TargetFramework thành netcoreapp2.2. Bạn không cần phải làm điều này nếu bạn đang target đến .NET Framework 4.x.

Kết thúc bằng cách update các thư viện trong NuGet lên phiên bản mới nhất. Chú ý là các project target .NET Core không nên có các phiên bản của các packages ví dụ như Microsoft.AspNetCore.App để nó ăn theo phiên bản tự động của SDK mới nhất cài trên máy.

Để biết thêm thông tin Nâng cấp lên ASP.NET Core 2.2 xem tại đây.

Vòng đời hỗ trợ

ASP.NET Core 2.2 là phiên bản mới nhất của nền tảng .NET Core được đánh dấu “Current”. Đây là bản phát hành đầu tiên kể từ khi phát hành 2.1 LTS tách biệt giữa LTS và Current (LTS là Long term support). Current là bản có các tính năng mới, các cải tiến và các bug fix thông thường được áp dụng và được đề xuất cho hầu hết các nhà phát triển. Chú ý là cả LTS và Current đều được nhận các dịch vụ cập nhật cho bảo mật và fix bug nghiêm trọng. Hiện tại là bản 2.2 sẽ được kỳ vọng là bản cuối cùng của dòng 2.x, và các nhà phát triển hay khách hàng không sử dụng bản LTS sẽ cần migrate lên 3.0 GA trong vòng 3 tháng từ khi nó release vào nửa sau năm 2019 để được hỗ trợ.

Xem thêm Chính sách hỗ trợ .NET Core tại đây.

Có sẵn trên Azure App Service

.NET Core 2.2 SDK, runtime và bản update ASP.NET Core IIS Module đang được triển khai lên Azure App Service toàn thế giới. Họ kỳ vọng nó sẽ xong trước khi kết thúc tháng 12 năm 2018.

Một vài khu vực có thể nhận bản update runtime trước khi update ASP.NET Core IIS Module (ANCM), nó yêu cầu mặc định project target ASP.NET Core 2.2. Nó cũng là một yêu cầu cho tính năng hosting mới. Nếu bạn nhận được một lỗi khi khởi chạy ứng dụng sau khi deploy lên Azure App Service, thử cấu hình project của bạn sử dụng phiên bản có sẵn của ANCM bằng cách cài đặt thuộc tính AspNetCoreModule sang giá trị AspNetCoreModule..

<PropertyGroup>

    <TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>

    <AspNetCoreModuleName>AspNetCoreModule</AspNetCoreModuleName>

    <AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>

</PropertyGroup>

Một khi các khu vực được update phiên bản mới nhất của ANCM, bạn có thể gỡ các thuộc tính đó và deploy lại ứng dụng để nó chuyển sang ANCM mới.

Phiên bản này cũng bổ sung sự hỗ trợ .NET Core tốt hơn cho 64-bit trên Azure App Service. Nếu bạn đang chạy ASP.NET Core trên .NET Core 2.2 với hosting in-process, bạn có thể đơn giản là kích hoạt tuỳ chọn 64-bit trên Azure Portal và site sẽ chạy trên tiến trình 64 bít. Để có thêm thông tin cho việc chạy ứng dụng ASP.NET Core trên tiến trình 64 bit trên Azure App Service vui lòng đọc tại đây.

Nhận phản hồi

Bạn có thể phản hồi thông qua Github: https://github.com/aspnet/AspNetCore.


Trích nguồn từ: (https://blogs.msdn.microsoft.com)

Lên trên