Ra mắt khóa học: Xây dựng ứng dụng mạng xã hội với Flutter

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu học lập trình ứng dụng Mobile cho tất cả mọi người, TEDU ra mắt khóa học Lập trình ứng dụng mạng xã hội cơ bản sử dụng .NET Core và Flutter. Khóa học này giảng viên đã cố gắng thực hiện nhiều các tính năng nâng cao như gọi điện, gọi video, bài đăng, bình luận, upload ảnh trên ứng dụng.

Từ việc phát triển ứng dụng từ đầu như tạo form, tạo layout và tương tác với phần Backend database cho đến các tính năng nâng cao như chat, notifiation, gọi video...Hy vọng khóa học này sẽ giúp các bạn có được một kỹ năng mới để hiểu cách hoạt động và xây dựng cho mình một ứng dụng Mobile hoàn chỉnh.

Link khóa học tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/xay-dung-ung-dung-mang-xa-hoi-voi-flutter-40.html

Yêu cầu

- Có kiến thức cơ bản về Backend API

- Hiểu được tương tác giữa Backend Server và Mobile App

- Có kiến thức cơ bản về Flutter và ngôn ngữ Dart

Nội dung khóa học

Phần 1 Giới thiệu

 • App sẽ thực hành trong khóa học
 • Cài đặt môi trường
 • Cách chạy source code (.Net core, Flutter, React)
 • Migrate BE (.Net Core) từ SQL server tới SQLite (dành cho bạn nào không muốn cài SQL server)

Phần 2 Chức năng đăng nhập

 • Xây dựng màn hình đăng nhập
 • Thêm button và tối ưu code
 • VoidCallback, bottomNavBar
 • HTTP – cách gọi api BE từ flutter
 • shared_preferences
 • Stream trong flutter
 • Fix error response trong flutter

Phần 3 Chức năng bài viết

 • Xây dựng layout bài viết phần 1
 • Xây dựng layout bài viết phần 2
 • Tạo models (Post - Commment – ImageOfPost)
 • Generic pagination and infinite_scroll_pagination
 • Hiển thị bài viết
 • Màn hình thêm bài viết phần 1
 • Màn hình thêm bài viết phần 2
 • Thêm API upload ảnh, bài viết
 • Màn hình hiển thị các ảnh của bài viết
 • Tip – Cách đưa ảnh vào thiết bị để upload

Phần 4 Màn hình chat

 • Màn hình chat phần 1
 • Màn hình chat phần 2
 • Giới thiệu tính năng online – offline
 • Getx state managament
 • Debug presenceHub
 • Hiển thị last message chat
 • Online – Offline
 • Hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc và đăng xuất
 • Xóa số lượng tin nhắn chưa đọc và show màn hình chat

Phần 5 Chức năng chat 1-1

 • Màn hình chat 1-1 phần 1
 • Màn hình chat 1-1 phần 2
 • Màn hình chat 1-1 phần 3
 • Message Hub controller
 • Hiển thị thông tin user ở màn hình chat 1-1
 • Hiển thị danh sách các tin nhắn
 • Gửi tin nhắn
 • Scroll down tin nhắn
 • Hướng dẫn infinity scroll up tin nhắn không sử dụng thư viện

Phần 6 Chức năng bình luận

 • Màn hình bình luận
 • Infinity scroll pagination bình luận không sử dụng thư viện
 • Bình luận realtime

Phần 7 Cách chạy app trên thiết bị thật

 • Bật chế độ developer mode trên Android
 • Chạy thử app flutter trên thiết bị thật kết nối với BE (.Net  Core)

Phần 8 Chức năng gọi video

 • Xây dựng màn hình cuộc gọi đến
 • Xử lý thông tin màn hình cuộc gọi đến
 • Xây dựng màn hình trả lời cuộc gọi
 • Tạo project trên Agora cho chức năng call video
 • Gọi video – tinh chỉnh màn hình trả lời cuộc gọi
 • Hướng dẫn xây dựng tính năng cuộc gọi đi
 • Giải pháp thay thế Agora SDK

Phần 9 Tính năng bong bóng chat (Nâng cao)

 • Phân tích tính năng bong bóng chat và tài liệu tham khảo
 • Chạy code mẫu demo Android Service keep running when app is killed
 • Tìm hiểu SignalR client trên Android kết hợp Service
 • Cách xác định Bubble Api show bong bóng chat
 • Chạy thử code Android native tích hợp sẳn bong bóng chat
 • Tích hợp bong bóng chat vào Flutter
 • Chỉ show bong bóng chat khi ở chế độ nền
 • Cách cấu hình service không chạy khi thiết bị ở chế độ ngủ và khi reboot

Phần 10 Nhận cuộc gọi khi kill app và Picture in picture (Nâng cao)

 • Demo nhận cuộc gọi khi kill app và tính năng picture in picture
 • Remove agora rtc package in flutter
 • Tích hợp nhận cuộc gọi khi app bị kill và picture in picture

Phần 11 Push notification

 • Set up OneSignal trong flutter
 • Setup OneSignal BE NetCore
 • Send push notification từ BE khi chat

Bonus

 • Splash screen
 • Thay đổi Icon cho app

Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên