Multimedia trong HTML

Multimedia là gì?

Multimedia xuất hiện dưới nhiều định dạng khác nhau. Nó có thể là hầu hết những thứ bạn có thể nghe hoặc nhìn thấy.

Ví dụ: Hình ảnh, nhạc, âm thanh, videos, các bản ghi âm, phim, hoạt ảnh, v.v…

Các trang web chứa nhiều kiểu và định dạng khác nhau của phần tử multimedia.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các định dạng multimedia khác nhau.

 

Trình duyệt hỗ trợ

Ban đầu, trình duyệt chỉ hỗ trợ văn bản, với một số font và màu sắc giới hạn.

Sau đó, chúng hỗ trợ thêm hình ảnh.

Âm thanh, video và hoạt hình đã được xử lý khác nhau bởi các trình duyệt chính. Các định dạng khác nhau đã được hỗ trợ và một số định dạng yêu cầu các chương trình trợ giúp bổ sung (plug-ins) để hoạt động.

Hi vọng điều này sẽ trở thành quá khứ. HTML5 hứa hẹn một tương lai dễ dàng hơn cho các nội dung đa phương tiện.

 

Các định dạng multimedia

Các phần tử multimedia (như âm thanh hoặc video) được lưu trữ trong các file media.

Cách phổ biến nhất để xem kiểu file là nhìn vào phần duôi mở rộng của chúng.

Các tệp multimedia có nhiều định dạng và các phần mở rộng khác nhau như: .swf, .wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv, và .avi.

 

Các định dạng video phổ biến

MP4 là định dạng mới cho video, chúng được khuyến nghị bởi Youtube.

MP4 được hỗ trợ bởi Flash Player và HTML5.

 

Bảng mô tả

Định dạng

File

Mô tả

MPEG

.mpg
.mpeg

MPEG. Được phát triển bởi Moving Pictures Expert Group. Là định dạng video phổ biến đầu tên trên web, và được hỗ trở bởi tất cả các trình duyệt, nhưng chúng không được hỗ trợ trong HTML5

AVI

.avi

AVI (Audio Video Interleave). Được phát triển bởi Microsoft. Thường được sử dụng trong máy quay video và phần cứng TV. Chạy tốt trên máy tính Windows, nhưng không phải trong trình duyệt web.

WMV

.wmv

WMV (Windows Media Video). Được phát triển bởi Microsoft. Thường được sử dụng trong máy quay video và phần cứng TV. Chơi tốt trên máy tính Windows, nhưng không phải trong trình duyệt web.

QuickTime

.mov

QuickTime. Được phát triển bởi Apple. Thường được sử dụng trong máy quay video và phần cứng TV. Chạy tốt trên máy tính Apple, nhưng không phải trong trình duyệt web.

RealVideo

.rm
.ram

RealVideo. Được phát triển bởi Real Media để cho phép truyền phát video với băng thông thấp. Nó vẫn được sử dụng cho video trực tuyến và Internet TV, nhưng không phát trên trình duyệt web.

Flash

.swf
.flv

Flash. Được phát triển bởi Macromedia. Thường yêu cầu các phần mở rộng (plug-in) để chạy trên trình duyệt web.

Ogg

.ogg

Theora Ogg. Được phát triển bởi Xiph.Org. Được hỗ trợ bởi HTML5.

WebM

.webm

WebM. Được phát triển bởi những người khổng lồ web, Mozilla, Opera, Adobe và Google. Được hỗ trợ bởi HTML5.

MPEG-4
or MP4

.mp4

MP4. Được phát triển bởi Moving Pictures Expert Group. Dựa trên QuickTime. Thường được sử dụng trong các máy quay video và phần cứng TV mới hơn. Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt HTML5. Được đề xuất bởi YouTube.

Chỉ có MP4, WebM, và Ogg video được hỗ trợ bởi chuẩn HTML5.

 

Các định dạng audio

MP3 là định dạng mới nhất cho các bản nhạc nén. Thuật ngữ MP3 đã trở nên đồng nghĩa với âm nhạc kỹ thuật số. Nếu trang web của bạn là về âm nhạc, MP3 là sự lựa chọn tốt.

 

Định dạng

File

Mô tả

MIDI

.mid
.midi

MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Định dạng chính cho tất cả các thiết bị âm nhạc điện tử như bộ tổng hợp và card âm thanh PC. Các tệp MIDI không chứa âm thanh, nhưng các ghi chú kỹ thuật số có thể được phát bằng thiết bị điện tử. Chơi tốt trên tất cả các máy tính và phần cứng âm nhạc, nhưng không phải trong trình duyệt web.

RealAudio

.rm
.ram

RealAudio. Được phát triển bởi Real Media để cho phép truyền phát âm thanh với băng thông thấp. Không chạy trong trình duyệt web.

WMA

.wma

WMA (Windows Media Audio). Được phát triển bởi Microsoft. Thường được sử dụng trong các máy nghe nhạc. Chơi tốt trên máy tính Windows, nhưng không phải trong trình duyệt web.

AAC

.aac

AAC (Advanced Audio Coding). Được phát triển bởi Apple là định dạng mặc định cho iTunes. Chơi tốt trên máy tính Apple, nhưng không phải trong trình duyệt web.

WAV

.wav

WAV. Được phát triển bởi IBM và Microsoft. Chạy tốt trên các hệ điều hành Windows, Macintosh và Linux. Được hỗ trợ bởi HTML5.

Ogg

.ogg

Ogg. Được phát triển bởi the Xiph.Org Foundation. Được hỗ trợ bởi HTML5.

MP3

.mp3

Các tệp MP3 thực sự là một phần âm thanh của các tệp MPEG. MP3 là định dạng phổ biến nhất cho trình phát nhạc. Kết hợp nén tốt (tệp nhỏ) với chất lượng cao. Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.

MP4

.mp4

MP4 là một định dạng video, nhưng cũng có thể được sử dụng cho âm thanh. Video MP4 là định dạng video sắp tới trên internet. Điều này dẫn đến việc hỗ trợ tự động cho âm thanh MP4 bởi tất cả các trình duyệt.

Chỉ có MP3, WAV, và Ogg audio được hỗ trợ theo chuẩn HTML5.


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_media.asp)

Lên trên