Combo 6 khoá học tại TEDU

Giới thiệu

Com bo 7 khoá học tại TEDU

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,120,000
2 Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 560,000
3 Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First đã phát hành 699,300
4 Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API đã phát hành 840,000
5 Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,050,000
6 Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn đã phát hành 700,000
Lên trên