[Thông tin khóa học] Bổ sung thêm 2 bài import và export dữ liệu ra Excel và PDF trong khóa học AngularJS, WebAPI

Theo như lời yêu cầu của một số bạn học viên trong khóa học Làm dự án thực tế với WebAPI, AngularJS và Entity Framework Code First, mình đã quay thêm 2 video 69 và 70 để hướng dẫn cách upload file, import Excel và Export ra Excel + PDF.

Đây là nội dung bổ sung vào khóa học; Làm dự án thực tế với WebAPI, AngularJS và Entity Framework Code First nhằm giúp các bạn hướng giải quyết vấn đề nhập xuất dữ liệu với file trong AngularJS và WebAPI.

Hai bài học này bao gồm nội dung sau:

Bài 69: Upload file Excel và nhập dữ liệu từ file Excel vào Database

Bài 70: Xuất báo cáo ra file Excel và PDF từ database.

Chú ý: Đây là giải pháp chung cho vấn đề này, ví dụ nhập file Excel các bạn có  thể tùy biến theo nội dung file mà mỗi file lại có sắp xếp dữ liệu khác nhau, các bạn tham khảo tài liệu của thư viện EPPlus để biết cách lấy ra theo cell. Export ra excel và PDF cũng theo từng dự án mà mẫu báo cáo có  thể tùy theo nhưng cách làm vẫn như thế.

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên