Hoàng Giang - Capital IQ - Email: hoanggiang1123@gmail.com

Khóa học tốt, giảng viên nhiệt tình và chu đáo, các kiến thức được truyền đạt một cách dễ hiểu