Phan Trọng Biển

vào 05/03/2017
Khoá học Angular2 cơ bản chủ yếu dành cho các bạn mới học, mới làm quen với thư viện này. Vì thế các bài giảng hướng đến mục tiêu chỉ dẫn các bạn từ bước cơ bản nhất để các bạn có thể theo học được. Tedu đã làm rất tốt việc này. Hi vọng sau khóa cơ bản này, Tedu có thể xây dựng thêm video về Angular2 thực tế với dự án. Rất cảm ơn.
Lên trên