Các trình soạn thảo HTML

HTML Editors

Viết HTML bằng Notepad hoặc TextEdit

Các trang Web có thể được tạo ra và chỉnh sửa bằng cách dùng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, để học HTML mình khuyên các bạn nên dùng một trình soạn thảo đơn giản như Notepad (Windows) hoặc TextEdit (Mac).

Việc dùng một trình soạn thảo đơn giản là một cách tốt để học HTML.

Sau đây là bốn bước để tạo nên trang web đầu tiên của bạn với Notepad hoặc TextEdit.

Bước 1: Mở Notepad (Windows)

Mở nút Start ở góc dưới bên trái màn hình, gõ Notepad để tìm kiếm.

 

 

Bước 1: Mở TextEdit (Mac)

Mở Finder > Applications > TextEdit

 

 

Bạn cũng nên thay đổi một số tùy chọn để ứng dụng lưu file chuẩn xác hơn. Trong Preferences > Format > chọn "Plain Text"

Ở dưới mục “Open and Save”, chọn ô "Display HTML files as HTML code instead of formatted text".

 

 

Sau đó mở file mới để viết code.

Bước 2: Viết một đoạn HTML

Viết đoạn HTML sau vào Notepad.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

 

 

Bước 3: Lưu trang HTML

Lưu file này vào máy tính, chọn File > Save as

 

 

Đặt tên file là "index.html" và chọn Encoding là UTF-8

!Lưu ý: “Save file as type: All Files”.

Bạn có thể đặt tên file có đuôi là .htm hoặc .html đều được.

Bước 4: Xem trang HTML trên trình duyệt

Mở file bạn vừa lưu bằng trình duyệt (nhấp chuột trái 2 lần vào file, hoặc chuột phải chọn “Open with Chrome,Opera,Firefox,…)

Kết quả sẽ trông giống như sau:

 

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_editors.asp)

Lên trên