Giới thiệu khóa học Angular2 căn bản

Khóa học Angular2 căn bản là khóa học của TEDU giúp cho các bạn muốn tìm hiểu về Angular2 một cách nhanh và hiệu quả nhất. Khóa học được phát hành chính thức trên TEDU và Youtube hoàn toàn miễn phí giúp các bạn có một kênh để học tập tốt hơn.

Đường dẫn khóa học: Khóa học Angular2 căn bản

Angular2 là một framework hoàn chỉnh phát triển bởi Google, nó kế thừa các tính năng của AngularJS phiên bản 1 và phát triển đột phá với các tính năng và kiến trúc mới giúp cho việc xây dựng ứng dụng Web và Mobile dễ dàng hơn.

Tại sao chúng ta nên dùng Angular2:

  • Angular2 có tốc độ tốt hơn AngularJS
  • Hỗ trợ TypeScript với các tính năng của ES6 mạnh mẽ
  • Kiến trúc hướng Component dễ dàng tháo lắp và mở rộng.
  • Hỗ trợ bởi nhiều các modules sẵn có của NPM
  • Cách viết hiện đại và dễ bảo trì

Để học tốt khóa học Angular2 này các bạn cần có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và hơn hết các bạn cần học trước khóa học ES6 và TypeScript căn bản trước khi bắt đầu sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn. 

Khóa học Angular2 cơ bản có các nội dung tổng quát về các thành phần và kiến trúc của Angular2 thông qua các ví dụ sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời mình sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu được tác dụng của nó trong dự án thực tế.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới các khóa học của TEDU.


Trích nguồn từ: (TEdu)

Lên trên