Ra mắt khoá học xây dựng dự án SPA với ReactJS, TypeScript, Redux và Hooks

Chào các bạn,

Theo lộ trình MERN Stack của TEDU, mình đã xây dựng khoá học xây dựng dự án SPA với các thành phần mới nhất của ReactJS như Redux, Thunk, TypeScript, React Hooks, Functional Component.

Như các bạn đã biết là React đang là một trong số các Frontend Framework nổi bật nhất với số lượng developer và lượng công việc đang thiếu nhiều nhân lực nên kỹ năng này là một trong những kỹ năng cần thiết.

Đây là khoá học tương đối dễ học sử dụng hệ thống Backend API với NodeJS, MongoDB và Express cũng sử dụng ngôn ngữ là TypeScript (một superset của JavaScript giúp source code strong type và kiểm soát lỗi lúc biên dịch). Phần hướng dẫn xây dựng API sẽ do khoá học TEDU-41 (Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript) đảm nhận.

Khoá học này là tiền đề để các bạn có nền tảng chắc để học Xây dựng Mobile App Cross platform với React Native mà TEDU sắp sửa ra sau khoá học này.

Link khoá học tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/lam-du-an-voi-reactjs-redux-va-38.html


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên