Ra mắt khoá học: Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript.

Kể từ ngày 18/10/2020, TEDU xin giới thiệu với các bạn một khoá học hoàn toàn mới đó là: Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript.

Khóa học này là khóa học đầu tiên trong series khóa học liên quan đến MERN Stack, nó sẽ giúp bạn build một REST API sử dụng NodeJS với TypeScript kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB. Với REST API này chúng ta sẽ dùng cho Mobile Application, Single Page Application sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Khóa học này TEDU sẽ sử dụng chuẩn TypeScript là superset của JavaScript giúp check strong type lúc biên dịch để đảm bảo ứng dụng sẽ dễ bảo trì sau này.

 Mục tiêu khoá học xây dựng một mạng xã hội nhỏ cho developer của TEDU cùng đăng bài và giao lưu với nhau.

Chi tiết tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/xay-dung-rest-api-voi-nodejs-mongodb-va-typescript-41.html.

Kể từ bây giờ bạn có thể ghi danh khoá học nhé.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên