Cách cài đặt Docker trên Windows

Ở phần trên thì lý thuyết đã xong, các bạn có thể đọc thêm về Docker nếu muốn nhưng khung thì mình đã setup xong cho các bạn rồi nhé. Thực tế thì Developer đa phần dùng Windows nhất là .NET Developer nên mình sẽ hướng dẫn setup trên Windows. Còn Linux thì thường dùng cho việc deploy vì Docker trên Linux chạy ngon hơn nhiều so với Windows vì Linux là open source nên Docker chọc được sâu hơn nên nhiều tiện dụng hơn.

Ban đầu chúng ta vào https://www.docker.com/ và chọn Get Started, các bạn sẽ vào https://www.docker.com/get-started. Sau đó các bạn sẽ thấy phần download Docker cho Developer

Bạn cần có tài khoản để download bộ cài. Sau khi download bạn cứ cài đặt như bình thường. Sau khi đăng nhập bạn sẽ vào https://hub.docker.com/ để download bộ cài và có thể tạo repository trong này để lưu image

Sau khi cài xong bạn có thể khởi động nó ở Start với ứng dụng Docker for Desktop. Và nếu chạy thành công thì bạn sẽ có biểu tượng Docker is Running ở Tray Icon:

Ok vậy là bạn cài xong rồi, giờ chúng ta chỉ cần mở cửa sổ console để kiểm tra xem Docker chạy chưa nhé. Hãy chạy câu lệnh docker info để xem thông tin:

Hoặc chạy PowserShell cho đẹp

Ngoài ra bạn có lệnh docker - -version để kiểm tra phiên bản của Docker. Giờ chúng ta sẽ thử chạy một Image public trên hub là hello-world xem Docker có hoạt động không nhé.

Câu lệnh để run một image và tạo container là docker run image_name nếu không tìm thấy nó sẽ tự download trên hub.docker.com về và chạy.

Như vậy là đã download được image hello-world về sau đó run và ra dòng chữ Hello from Docker! Các bạn có thể tham khảo ở đây: https://docs.docker.com/docker-for-windows/

Các lệnh hay dùng:

Lệnh

Tác dụng

Ví dụ

docker info

Xem thông tin Docker

 

docker –version

Xem phiên bản Docker

 

docker run image_name

Chạy một image

docker run hello-world

docker image ls

Xem danh sách image trên máy

 

docker container ls

Xem danh sách container trên máy

 

docker –help

Xem danh sách lệnh

 

Docker rmi image_id -f

Xóa image bằng image id có thể là image name

Docker rmi hello-world -f hoặc docker rmi 7fc -f/

docker container rm container_name hoặc container_id

Xóa một container bằng name hoặc id

docker container rm 7fc

 

 

 

 

Chúng ta có thể thấy danh sách image và danh sách container:

Với Image chúng ta có tên, tag, image id, ngày tạo và kích thước. Chúng ta có thể xóa image theo tên hoặc id, với id chỉ cần 3 ký tự đầu là ok. Để xóa chúng ta chỉ cần dụng lệnh docker rmi image_id -f

Không có tùy chọn -f sẽ không thể xóa được các image mà đang có container chạy sử dụng nó, nếu có -f thì sẽ force xóa luôn cả container đang chạy sử dụng image đó.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên