Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Angular 2

Bài này chúng ta sẽ học về các thành phần và quy trình xử lý của ứng dụng Angular2.
Slide và mã nguồn đầy đủ tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-angular2-can-ban-10.html

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên