Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của Two way - binding trong Angular 2 và sự khác nhau giữa Angular 1 và 2. Đây là tính năng rất quan trọng và thường sử dụng khi bạn làm việc với Angular 2

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
  selector:'my-tutorial',
  template:`
  <h2>{{title}}</h2>
  <input type="text" [(ngModel)] = "fname" />
  <input type="text" [(ngModel)] = "lname" />
  <br>
  Full name: {{fname}} {{lname}}
  `
})
export class TutorialComponent{
  public title = "This TEDU Angular2 Tutorial component";

  
}

Cách làm chi tiết tại video:


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên