Ưu đãi đặc biệt cho tất cả các bạn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của TEDU từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 19/4/2018.