Nguyễn Thị Huyền Lanh - PTIT

Các bài giảng rất gần gũi và thiết thực. Rất phù hợp với 1 người mới học như mình. Chỉ mong các bài giảng trên youTube của TEDU đừng mất đi đâu cả. Mình đã, đang và sẽ học hết tất cả chỗ đó. Cảm ơn TEDU rất nhiều! :)))