Nguyen Thang

vào 03/03/2017
Khóa học rất thực tế, trực quan, gần với thực tế. Nhưng em có góp ý tí : 1. Cách nói của anh Toàn đôi khi gây khó hiểu cho người nghe. 2. Đây là một dự án thực tế, nhưng theo em còn thiếu một tí + Cách thức tiển khai trên 1 DB có sẵn. + Báo cáo thống kê bằng giao diện -> dễ đánh giá được tình hình kinh doanh.. + (Theo em) Nên có thêm 1 phần training cách lưu file vào DB (có lợi: đi đâu cũng chỉ cần vác cái DB đi là đủ, hại sẽ làm cho DB phình to ra); Lưu ra 1 thư mục thì cũng có cái tiện là DB sẽ nhỏ lại nhưng 1 khi để riêng trường hợp có nhiều người cùng quản lý máy chủ và "lỡ" người khác xóa file thì sẽ xảy ra tình trạng lỗi không kiểm soát được. Đánh giá: Khóa học rất tốt đối với những người đã biết chút ít về lập trình web. (Hơi khó khăn cho những ai mới chuyển qua từ Application).
Lên trên