Nguyễn Tuấn Anh - Hà Nội - Email: anhnt7694@gmail.com

Khóa học rất hay, anh Toàn hướng dẫn rất cụ thể. Em học được rất nhiều từ anh. Cảm ơn TEDU, rất mong TEDU ngày càng phát triển ra nhiều serial mới.