Hà Tuấn Bảo - Saigon Technology Solution - Email: hatuanbao.ueh@gmail.com

- Khóa học cover các phần mà một newbie cần để đi làm trong môi trường thực tế. Nói chung khóa học chất lượng :D