Lê Vinh - Ticketbox.vn

Khóa học rất gần với thực tế. Khóa học giúp mình tiếp cận với dự án của công ty rất dễ dàng.