Khóa học ASP.NET Core cơ bản

TEDU đã thiết kế và phát hành khóa học ASP.NET Core căn bản giúp các bạn có hướng tiếp cận nền tảng web mới của Microsoft nhanh nhất.

.NET Core là một nền tảng hoàn toàn mới của Microsoft, kế thừa từ .NET 4.5 được thiết kế lại hoàn toàn để chạy đa nền tảng ngoài Windows, .NET Core có thể chạy trên MacOS, Linux. Với sự linh hoạt này hứa hẹn .NET Core sẽ là một cánh cửa hết sức tiềm năng.

Ngoài ra .NET Core còn hỗ trợ các bạn phát triển các framework client như React, Angular 2 thân thiện hơn với sự giúp sức của IDE cực kỳ mạnh mẽ là Visual Studio, nay có mặt thêm cả Visual Studio Code trên Mac và Linux.

Khóa học này được thiết kế dựa trên tài liệu chuẩn của Microsoft, bao gồm giới thiệu cơ bản về ASP.NET Core và các tính năng trong ASP.NET Core.

Đường dẫn khóa học chính thức: Khóa học ASP.NET Core cơ bản

Khóa học được phát hành dạng video bao gồm slide và source code mẫu khi các bạn tham gia khóa học tại TEDU. 


Trích nguồn từ: (TEDU)

Lên trên